TARIMSAL FİLMLERDE GARANTİ KAPSAMI

 

1-  Tarımsal filmlerde garanti süresi bayinin kestiği satış faturası tarihi ile başlar.

2- PE  tarımsal filmlerde garanti kapsamı plastiğin tavsiye edilen kullanım süresi içinde Güneşten gelen zararlı ultraviyole ışınlarına karşı korunması olarak tanımlanır. - Bozulma:  tarımsal filmin üretildiği andaki uzama mukavemetini %50 ve üzerinde kaybetmesi uluslararası standartlara göre bozulma olarak kabul edilir. - İmece Plastik tarafından verilen kullanım süre garantisi belirtilen süre içerisinde UV ( ultraviyole) ışınlarından kaynaklı erken bozulmalar ile sınırlıdır. - Garanti sadece UV  Işınlarının zamanından önce bozulmasına yöneliktir yüksek sıcaklığa maruz kalan Sera konstrüksiyonuna  temas eden Sera filminin UV özelliğini kaybetmesi nedeniyle Sera filminde oluşabilecek bozulmalar garanti kapsamına alınmaz. - imece Plastik’in  Güneş ışınlarına karşı vermiş olduğu garanti süresi 150 kly/yıl  için geçerlidir.

3- Üretim kaynaklı olduğu tespit edilen tüm hasarlar İmece Plastik garanti kapsamındadır.

 

 

TARIMSAL FİLMDE GARANTİ KAPSAMI DIŞINDA KALAN DURUMLAR

 

Ürünlerimiz belirtilen saklama uygulama ve kullanım koşullarını uyduğu takdirde üretim kaynaklı hatalardan kalan süre oranında garantilidir ancak iadesine karar verilmiş ürünlerle ilgili oluşabilecek nakliye sigorta montaj ve diğer masraflar ile Sera örtüsünün hasarlanması sonucu oluşabilecek tüm zarar ve kayıtlardan İmece Plastik sorumlu tutulmaz.

 

1- PE Tarımsal filmde garanti kapsamı; güneşten Gelen zararlı ultraviyole ışınlarına karşı plastiğin tavsiye edilen kullanım süresi içinde korunması Olarak tanımlanır. İmece Plastik tarafından verilen kullanım süre garantisi belirtilen süre içindeki UV (  ultraviyole) ışınlarından kaynaklı bozulmalar ile sınırlıdır. Bunun dışında antifog (  terletme özelliği) anti mist (  SiS azaltma özelliği) IR (Termal bariyer özelliği+ Işık Yayıcı özelliği)  anti dust ( tost tutmama özelliği) katkılarının etkinliği etkili kullanım süresi imece Plastik garanti kapsamı dışındadır.

2-  Nakliye sırasında hasar görmüş ürünü teslim alınarak kullanılması sonucu oluşabilecek hasarlar garanti kapsamı dışında değerlendirilir.

3-  Son kullanıcının sağlam olarak teslim aldığı ürünün taşınması sırasında meydana gelebilecek hasarlar garanti kapsamı dışındadır.

4-  Ürün ambalajından çıkartılıp çekilmesi esnasında sert pürüzlü yüzeylere teması sonucunda oluşabilecek hasarlar garanti kapsamı dışındadır.

5-  ürünün çekilmesi sırasında aşırı gerginlik nedeni ile enine boyuna sündürülmesinden dolayı oluşabilecek hasarlar ( enine aşırı gerginlikten dolayı oluğa paralel yırtılmalar ; Boyuna aşırı gerdirilmesi den dolayı alın kısımlarında oluşabilecek deformasyonlar) garanti kapsamı dışındadır.

6-  Ahşap paslı pürüzlü(  boyanmamış zımparalanmamış yüzeyleri olan konstrüksiyonlarla  filmin temas etmesi sonucu oluşan hasarlar garanti kapsamı dışındadır

7- Filmin montajı sırasında sabitleyici madde olarak kullanılan tel çivi klips ve benzeri materyallerin meydana getirdiği hasarlar garanti kapsamı dışındadır.

8-  Dünyada hiçbir UV  katkısı kimyasalı üreticisi;  kükürt, Klor, Brom ve Demir gibi içeren zirai kimyasalların Sera içerisinde kullanılması ile oluşabilecek deformasyonlara taşınma ve hasarlara garanti vermemektedir. Dolayısı ile bu ve bu gibi nedenler ile oluşabilecek hasarların tümü İmece Plastik garanti kapsamı dışındadır.

9-  kışın yağmurlama metodu kullanılarak Sera sıcaklığını muhafaza etmek için yapılan uygulamalardan kaynaklı hasarlar örnek; Buz Kesme garanti kapsamı dışındadır.

10-  Tarımsal filmin ilgili işaretlemeler olmasına rağmen yanlış uygulanması ürünü garanti kapsamı dışına çıkarır.

11-  Ürün gerek kurulup gerekse kullanım sırasında kullanıcı hatalarından kaynaklı eskime yırtılma ve kesikler garanti kapsamı dışındadır.

12-  Ürünün tavsiye edilen Garanti suresinden önce deforme olmasına sebebiyet veren;

- Doğal afet ve felaketler

- Mekanik zorlamalar

- Olağandışı meteorolojik koşullar

- Kullanıcı ve kullanım kaynaklı ihmaller yanlışlar

- Hatalı depolama kurulum bakım onarım uygulamalarından kaynaklanan hasarlar garanti kapsamı dışındadır.

 

13-  imece Plastik garanti kapsamı sadece İmece Plastik tarafından belirlenir.  İmece Plastik dışında kalan üçüncü kişilerin( bayi, satıcı aracı ve diğer) imece Plastik adına karar alma ve hüküm verme yetkisi yoktur.

 

14- İmece Plastik ürünlerini kullanarak yetiştiricilik yapan üreticinin dönemsel veya uzun süreli satış ve kar artış veya azalarından İmece Plastik sorumlu tutulmaz.