Besicilikte besin değeri yüksek olan yeşil ot, şeker pancarı posası, mısır posası gibi bitkilerin bünyelerindeki glikoz ve su miktarının en ideal olduğu dönemde inarobik fremantasyona tabi tutulması için hava geçirgenliği minimuma düşürülmüş, delinme ve uzama oranı çok yüksek olan ürünlerdir.