Silaj; su içeriği yüksek yeşil bitkilerin, havasız ortamda süt asidi bakterileri tarafından fermente edilmesi ile elde edilen, besi ve süt hayvancılığında hayvanların taze yeşil yem ihtiyaçlarının yıl içinde belli bir süre karşılanabilmesi nedeniyle, hayvanların zengin kaba yem ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla kullanılan bir yem türüdür.

 

 Silaj Örtüleri ise hayvanların taze yem ihtiyaçlarının karşılanması için yapılan silajın dış etkenlerden korunması amacıyla üretilen, sızdırmazlık özelliği ile silajı kullanım süresince koruyan, Işık Geçirmeyen, Yüksek Mekanik Mukavemete sahip, UV Stabilizer Katkılı uzun ömürlü Polietilen örtülerdir.

 

 Silaj örtüleri 10 mt. genişliğe kadar 100-200 mikron kalınlık aralığında, Beyaz-Siyah veya Yeşil-Siyah renklerde 3 Katlı CO-EX teknolojisi kullanılarak üretilmektedir